Tin tức


Trường Nam Hà xếp thứ 6 toàn tỉnh về điểm thi ĐH năm 2014

 Bảng xếp hạng các đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai

STT          Tỉnh / thành phố                   Tên trường phổ thông                   Lượt dự thi     ĐTB (Ex)
12             Tỉnh Đồng Nai            THPT Chuyên Lương Thế Vinh                 453               21.49
65             Tỉnh Đồng Nai            THPT Ngô Quyền                                         673               18.82
127           Tỉnh Đồng Nai            THPT Trấn Biên                                            954               17.40
131           Tỉnh Đồng Nai            THPT Long Khánh                                        689               17.34
166           Tỉnh Đồng Nai            THPT Nguyễn Trãi                                       649               16.76
387           Tỉnh Đồng Nai            THPT Nam Hà                                               647               15.26
391           Tỉnh Đồng Nai            THPT Xuân Lộc                                            750               15.24
405           Tỉnh Đồng Nai            THPT Thống Nhất A                                     741               15.18
412           Tỉnh Đồng Nai            THPT Lê Hồng Phong                                  675               15.13
437           Tỉnh Đồng Nai            THPT Long Thành                                         594               15.02
470           Tỉnh Đồng Nai            THPT Nguyễn Hữu Cảnh                              610               14.88
564           Tỉnh Đồng Nai            THPT Tân Phú                                               632               14.54
576           Tỉnh Đồng Nai            THPT Thanh Bình                                         501               14.49
672           Tỉnh Đồng Nai            THPT Đoàn Kết                                            598               14.22
769           Tỉnh Đồng Nai            THPT Thống Nhất B                                     601               13.91
825           Tỉnh Đồng Na             iTHPT Phước Thiền                                       413               13.73
846           Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Văn Hiến                                      1,120            13.67
860           Tỉnh Đồng Nai            THPT Phú Ngọc                                            325              13.61
864           Tỉnh Đồng Nai            THPT Nhơn Trạch                                         416               13.60
868           Tỉnh Đồng Nai            THPT Điểu Cải                                              429               13.59
904           Tỉnh Đồng Nai            THPT Tam Hiệp                                           539                13.46
926           Tỉnh Đồng Nai            TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng         71                 13.40
950           Tỉnh Đồng Nai            THPT Sông Ray                                            518               13.35
952           Tỉnh Đồng Nai            THPT Tư thục Lê Quý Đôn                          859                13.34
1029         Tỉnh Đồng Nai            THPT Dầu Giây                                             523                13.12
1044         Tỉnh Đồng Nai            THPT Trị An                                                  515                13.08
1180         Tỉnh Đồng Nai            THPT Bình Sơn                                             363                12.77
1207         Tỉnh Đồng Nai            THPT Tam Phước                                           445               12.72
1221         Tỉnh Đồng Nai            THPT Ngô Sĩ Liên                                       400                12.69
1270         Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Bùi Thị Xuân                                897                12.59
1315         Tỉnh Đồng Nai            THPT Chu Văn An                                        156                12.48
1331         Tỉnh Đồng Nai            THPT Trịnh HoàI Đức                                  129                 12.43
1379         Tỉnh Đồng Nai            THPT Đinh Tiên Hoàng                                 250                12.29
1390         Tỉnh Đồng Nai            THPT Võ Trường Toản                                 432                 12.26
1393         Tỉnh Đồng Nai            THPT Trần Đại Nghĩa                                   667                 12.25
1445         Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Trương Vĩnh Ký                            567                12.13
1447         Tỉnh Đồng Nai            THPT Long Phước                                        502                12.13
1477         Tỉnh Đồng Nai            THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                            151                12.05
1487         Tỉnh Đồng Nai            THPT Vĩnh Cửu                                            510                 12.03
1488         Tỉnh Đồng Nai            THPT Tôn Đức Thắng                                  252                 12.03
1527         Tỉnh Đồng Nai            THPT Đắc Lua                                               55                 11.94
1563         Tỉnh Đồng Nai            THPT Định Quán                                          211                 11.84
1621         Tỉnh Đồng Nai            THCS-THPT Ngọc Lâm                                 217               11.73
1630         Tỉnh Đồng Nai            THPT Xuân Thọ                                             295                 11.71
1670         Tỉnh Đồng Nai            THPT Xuân Mỹ                                             358                 11.58
1718         Tỉnh Đồng Nai            THPT Xuân Hưng                                        451                11.44
1812         Tỉnh Đồng Nai            THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ                      143                11.18
1827         Tỉnh Đồng Nai            THCS THPT Bàu Hàm                                 131                11.14
1836         Tỉnh Đồng Nai            THPT Dân Tộc Nội Trú tỉnh                           83                  11.12
1849         Tỉnh Đồng Nai            THPT Trần Phú                                              179                11.08
1864         Tỉnh Đồng Nai            THPT Kiệm Tân                                             193                11.02
1887         Tỉnh Đồng Nai            THPT Tư thục Nguyễn Khuyến                     117                 10.91
1894         Tỉnh Đồng Nai            THPT Nguyễn Đình Chiểu                             265                10.87
1913         Tỉnh Đồng Nai            THCS-THPT Lạc Long Quân                        98                 10.83
1931         Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Nguyễn Huệ                                  155                10.78
1981         Tỉnh Đồng Nai            TH-THCS-THPT Hùng Vương                      53                  10.64
1988         Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Trần Quốc Tuấn                            169                 10.61
2013         Tỉnh Đồng Nai            THPT DL Hồng Bàng                                   351                 10.52
2023         Tỉnh Đồng Nai            THPT tư thục Đức Trí                                    80                   10.50
2024         Tỉnh Đồng Nai            Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh                                    96                 10.49
2091         Tỉnh Đồng Nai            TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi                46               10.28
2130         Tỉnh Đồng Nai            TT GDTX Biên Hòa                                      69                   10.12
2226         Tỉnh Đồng Nai            TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Tân Phú        41                  9.74
2308         Tỉnh Đồng Nai            TT GDTX Tân Phú                                         37                  9.43
2381         Tỉnh Đồng Nai            TTGDTX Trảng Bom                                     55                  9.14
2390         Tỉnh Đồng Nai            TT GDTX Định Quán                                  61                  9.09
THPT Nam Hà