Hoạt động


Bồi dưỡng chuyên môn hè 2019

CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC

1. Mot so hinh thuc HDNGLL.pptx

2. KT va PP day hoc.rar

THPT Nam Hà