Thông báo


Hướng dẫn GVCN cấp lại mật khẩu cho HS

1. GVCN đăng nhập vào trang vnedu.vn

2. Tìm mục (biểu tượng) "Tài khoản học sinh"

3. Chọn học sinh cần cấp lại mật khẩu (chọn vào ô vuông bên trái của dòng có tên HS)

4. Chọn mục "Reset mật khẩu một học sinh" (hay nhiều hs)

5. Lấy mật khẩu mới trong ô "Mật khẩu khởi tạo" và nhắn cho HS

 

THPT Nam Hà