Giáo viên


Giáo viên

1. Thông tin trường:

- Tên trường: THPT Nam Hà

- Địa chỉ: số A3/113 phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 0251-3950365; 0251-3959665;  - Fax: 0251-3950656

- Địa chỉ E-mail: c3.namha@dongnai.edu.vn

- Website:  http://namha.edu.vn

2. Thông tin CBQL:

    BAN LÃNH ĐẠO

 • Hiệu trưởng:  Lương Toàn Thuận
 • Chuyên môn:  Cử nhân Toán.

 

 • Phó Hiệu trưởng:  Huỳnh Như Hà
 •                 Chuyên môn:  Cử nhân Sinh.
 
 • Phó Hiệu trưởng:  Hoàng Cao Thiên Hương
 • Chuyên môn:  Cử nhân tiếng Anh - Thạc sỹ QLGD

     III. Tổng thể về tổ, khối, giáo viên, học sinh:

 • Năm học 2020-2021
 •  
 • Tổng số giáo viên: 67
 • Số GV đạt chuẩn: 67
 • Số GV trên chuẩn: 12 (01 NCS)
 • Các tổ Chuyên môn:

 

Năm học 2019-2020

 • Tổng số giáo viên: 66
 • Số GV đạt chuẩn: 66
 • Số GV trên chuẩn: 12 (01 NCS)
 • Các tổ Chuyên môn:

TỔ

SỐ Gv

Tổ trưởng

Toán – Tin

14

Nguyễn Vũ Khanh

Lý – CN

9

Nguyễn Đức Quang

Hóa

8

Châu Mỹ Xuân

Sinh – Công nghệ - Địa

6

Phan Thị Quỳnh Tâm

Văn – GDCD

12

Lê Trần Ngọc Châu

 

  

Tiếng Anh văn

9

Nguyễn Tường Vân

Thể dục – GDQP&AN – Lịch Sử

8

Huỳnh Nguyễn Thanh Liêm

 • Học sinh: 1.216 hs/30 lớp 
  - Khối 12: 373/10 lớp
  - Khối 11: 375/9 lớp
  - Khối 10: 486/11 lớp

Năm học 2018-2019

 • Tổng số giáo viên: 68
 • Số GV đạt chuẩn: 68
 • Số GV trên chuẩn: 12 (01 NCS)
 • Các tổ Chuyên môn:

TỔ

SỐ Gv

Tổ trưởng

Toán – Tin

14

Nguyễn Vũ Khanh

Lý – CN

9

Nguyễn Đức Quang

Hóa

7

Châu Mỹ Xuân

Sinh – Công nghệ - Địa

6

Phan Thị Quỳnh Tâm

Văn – GDCD

12

Lê Trần Ngọc Châu

 

  

Tiếng Anh văn

9

Nguyễn Tường Vân

Thể dục – GDQP&AN – Lịch Sử

8

Huỳnh Nguyễn Thanh Liêm

 • Học sinh: 1.152 hs/30 lớp 
  - Khối 12: 386/10 lớp
  - Khối 11: 379/10 lớp
  - Khối 10: 387/10 lớp


 

Admin

Tin khác