Tin tức


Nghiên cứu tình trạng học sinh bỏ học

TT - VN hiện đang có số học sinh bỏ học lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là một trong mười nước trên thế giới có trên 1 triệu học sinh bỏ học trong độ tuổi đi học, đây là một dấu hiệu về sự tụt hậu của VN so với các nước trong khu vực.

Đối với trẻ em người dân tộc thiểu số, tỉ lệ trẻ 15 tuổi đã bỏ học chiếm 50%. Với người Kinh, tỉ lệ này là 20%. Nghiên cứu này được công bố ngày 24-11, trên mẫu 3.000 trẻ em sinh các năm 1994-1995 và 2000-2001 có tên “Những cuộc đời trẻ thơ VN”, do dự án cùng tên phối hợp với ĐH Oxford thực hiện tại VN.

Theo nghiên cứu, nhóm trẻ thiên niên kỷ (sinh năm 2000-2001) có các chỉ số dinh dưỡng tốt hơn nhóm sinh năm 1994-1995, nhưng có rất ít tiến bộ so với nhóm trẻ người dân tộc thiểu số và nhóm trẻ có mẹ chưa từng đi học.

Về tiếp cận giáo dục, 65% nhóm trẻ thiên niên kỷ tham gia nghiên cứu có đi học thêm, thời gian học thêm trung bình 10 giờ mỗi tuần, chi tiêu cho việc học thêm cho nhóm này chiếm 5,5%/chi tiêu phi lương thực của gia đình.

Theo báo tuổi trẻ

THPT Nam Hà