Thông báo


Về việc bắt đầu năm học mới 2021 – 2022

   Biên Hòa, ngày 09 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bắt đầu năm học mới 2021 – 2022

Để chuẩn bị bắt đầu năm học 2021 – 2022, Trường THPT Nam Hà thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường một số nội dung sau:

1. Thời gian tập trung học sinh toàn trường: 7 giờ 30, ngày 12/9/2021.

2. Hình thức: Học sinh và giáo viên chủ nhiệm tham gia trực tuyến trên hệ thống Microsoft Teams bằng Tài khoản nhà trường đã cấp. (GVCN sẽ gửi tài khoản và mật khẩu đến học sinh).

3. Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

4. Nội dung

- 7g 30 đến 7g 45: Ổn định tổ chức, điểm danh.

- 7g 45 đến 8g 00: Nghe “Thư của Lãnh đạo UBND tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới” trên sóng ĐN1- Đài PTTH Đồng Nai (http://dnrtv.org.vn), website của Sở Giáo dục và _ Đào tạo http://sgddt-dongnai.gov.vn), trang Fanpage Thông tin Giáo dục Đồng Nai của Sở Giáo dục và Đào tạo http://www.facebook.com/DongNaiEdu).

- Từ 8g 00, sinh hoạt lớp đầu năm:

+ Bầu ban cán sự lớp;

+ Triển khai nội quy của nhà trường, của lớp.

+ Hướng dẫn học tập trên phần mềm ứng dụng MS Teams.

+ Phổ biến quy định học tập trực tuyến, TKB học trực tuyến (áp dụng từ ngày 13/9/2021).

Thời gian biểu:

Thời gian chuyển đổi tiết là 5 phút.

Lưu ý cho học sinh, trong quá trình học tập trực tuyến phải thường xuyên theo dõi các thông tin trên Website http://namha.edu.vn/ và Fanpage https://www.facebook.com/doantruongthptnamha/ .

+ Thời khóa biểu học trực tuyến.

KHỐI 10                    KHỐI 11                    KHỐI 12

+ Nhắc nhở các vấn đề phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.

Lưu ý:

- Do đang trong thời gian giãn cách xã hội nên nhà trường không tổ chức lễ khai giảng (trực tiếp và trực tuyến).

- Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và đăng nhập MS Teams (xem tại đây).

Trân trọng./.

THPT Nam Hà