Thông báo


Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch 29/KH-THPT ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022 - 2023 của trưởng THPT Nam Hà, Trường THPT Nam Hà thông báo tuyển dụng như sau:

Trường THPT Nam Hà thông báo cần tuyển 2 (hai) giáo viên

1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

(Xem kế hoạch đính kèm)

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nộp: Từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 vào các buổi sáng từ 8h00 đến 11h00 (trừ các ngày nghỉ Lễ và Chủ nhật).

2. Địa điểm: Tại văn phòng trường THPT Nam Hà, P.Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02513 950365.

Lưu ý: Hồ sơ nộp không trả lại. Yêu cầu thí sinh dự tuyển đến nộp hồ sơ trực tiếp.

Các thông tin đăng trên Website http://namha.edu.vn/.

THPT Nam Hà