Thông báo


Hướng dẫn nộp học phí trực tuyến

Thực hiện theo kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học.

Trường Nam Hà thực hiện thu học phí HK1 trực tuyến.

Quý phụ huynh xem hướng dẫn tại đây

 

THPT Nam Hà