Văn bản trường


Danh sách GV làm công tác thi THPTQG

-    Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi chuyên môn, Thư ký chuyên môn họp phiên đầu tiên lúc 08 giờ 00 ngày 15/06/2018 tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

- Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi chuyên môn, Thư ký chuyên môn họp phiên thứ hai lúc 08 giờ 00 ngày 23/06/2018 tại Trường THPT Trấn Biên.
-    Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi chuyên môn, Phó Trưởng điểm thi CSVC, Thư ký, công an, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 14 giờ 00 ngày 23/06/2018;

- Cán bộ coi thi làm việc từ 08 giờ 00 ngày 24/06/2018 tại điểm thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ;

Xem

THPT Nam Hà