Văn bản trường

THPT-NamHa  »  Văn bản  »  Văn bản trường

NỘI DUNG

    DSGV làm công tác thi 10

    Xem

    -    Chủ tịch, Phó chủ tịch 1, Thư ký 1 tại các Hội đồng coi thi họp triển khai công tác coi thi lúc 08 giờ 00 ngày 04/06/2018 tại Trường THPT Trấn Biên, Phường Tam Hoà-Tp Biên Hoà.
    -    Lãnh đạo hội đồng, thư ký, công an, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 14 giờ 00 ngày 04/06/2018; Giám thị làm việc từ 08 giờ 00 ngày 05/06/2018 tại Hội đồng coi thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ;