Văn bản trường


Danh sách SVTT dùng nhập điểm (dành cho GV hướng dẫn TTSP)

Thầy cô tải file DSSVTT về, nhập điểm, lưu và gửi về địa chỉ mail

thptnamha2013@gmail.com

Hạn chót ngày 22/11/2018

Xin cảm ơn

<<Bấm vào đây để tải file>>

THPT Nam Hà