Văn bản trường


Câu hỏi làm bài thu hoạch NQ TW8 (Khóa XII)

Câu hỏi: Sau khi được học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII), Đ/c hãy nêu nhận thức của bản thân về Nghị quyết TW 8 (khóa XII) (Chọn 1 nội dung). Liên hệ bản thân trong việc thực hiện NQTW8.

THPT Nam Hà