Bộ giáo dục

THPT-NamHa  »  Văn bản  »  Bộ giáo dục

Thông tư 20 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Hướng dẫn thực hiện

Số tư liệu: 20/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 22-8-2018

Tệp đính kèm: 20_2018_TT_BGDDT.PDF

Hướng dẫn thực hiện thông tư 20

Số tư liệu: 4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Tệp đính kèm: 4530_BGDDT_NGCBQLGD.PDF

Tải về các biểu mẫu