Giới thiệu

THPT-NamHa  »  Giới thiệu

Lịch sử trường Nam Hà

Trường THPT Nam Hà thành lập năm 1970 trên mảnh đất Cù Lao Phố thuộc địa bàn xã Hiệp Hòa – Biên Hòa Đồng Nai.

Cù lao Phố - nơi có những di tích lịch sử của Tỉnh như đền Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Đại Giác Cổ Tự, …

Kinh phí xây dựng trường do nhân dân địa phương tự đóng góp. Tên trường đầu tiên là trường Trung Học Tỉnh Hạt Hiệp Hòa – Biên Hòa.

Năm học 1970-1971 trường có 4 phòng, 6 lớp (sáng chiều).

Năm học 1971-1973 trường có 7 phòng, 12 lớp (sáng chiều).

Năm học 1973-1975 trường có 10 phòng, 18 lớp (sáng chiều), có 700 học sinh.

Từ 30/04/1975, năm học 1975-1976 trường đổi tên là Cấp 2-3 Hiệp Hòa.

Năm học 1976-1977 đổi tên thành trường THPT Nam Hà (do Tỉnh Đồng Nai kết nghĩa với Tỉnh Hà Nam Ninh).

Năm 2001 trường chính thức được xây dựng mới hoàn toàn.