Tin tức


Hướng dẫn xét tuyển các nguyện vọng kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2012

1. Đối với thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng theo từng khối thi, đối tượng dự thi và khu vực tuyển sinh, các trường cấp cho thí sinh 2 giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường.

2. Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường hoặc vào các ngành của trường, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai điều kiện xét tuyển bổ sung (chỉ tiêu cần xét tuyển; ngành và khối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mỗi đợt; thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học;...) để thí sinh biết và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
3. Tất cả thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hợp lệ, đầy đủ thủ tục, đúng quy định và bảo đảm các điều kiện của trường đã công bố, kể cả trường thí sinh đã dự thi, đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, trên nguyên tắc lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cần tuyển, không phân biệt thí sinh đó đã dự thi tại trường nào.
4. Thí sinh không trúng tuyển vào trường đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, các trường tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.
5. Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 không quy định cứng 3 đợt xét tuyển ứng với 3 nguyện vọng (1, 2 và 3); không quy định thời gian mỗi đợt xét tuyển; không qui định điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước... như kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 trở về trước. Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác xét tuyển, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và quyền lợi của thí sinh.
6. Các trường không được quy định chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã dự thi vào trường mình, không được đặt ra những qui định trái với Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng biết và thực hiện.

Hỏi: "Có bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển nếu không đỗ vào trường đăng ký nguyện vọng 1; cách thức đăng ký, điều kiện xét tuyển thế nào, thời gian xét tuyển kéo dài bao lâu?"

Đáp: "Năm 2012 sẽ không quy định số lần đăng ký xét tuyển, để tăng cơ hội cho thí sinh vào các trường. Như vậy, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường phù hợp với mức điểm và nguyện vọng của em, không giới hạn đợt xét tuyển."

Hỏi: "Cách thức đăng ký xét tuyển?"

Đáp: "Thí sinh sẽ được cấp phiếu báo điểm có đóng dấu đỏ của trường, thí sinh chỉ được mang phiếu báo điểm đó đến xét tuyển vào những trường có mức điểm phù hợp với thí sinh và còn chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển hoặc không phù hợp nguyện vọng, thí sinh có thể rút phiếu điểm đã nộp để nộp cho các trường khác phù hợp. Thí sinh có thể tham gia đăng ký xét tuyển nhiều lần tại các trường còn chỉ tiêu, nhưng phải nằm trong thời gian xét tuyển do nhà trường quy định. Thí sinh cũng cần theo dõi thời gian xét tuyển nguyện vọng 2 trực tiếp và cụ thể tại từng trường (thường được tổng hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng)."

(xem thêm)

 

THPT Nam Hà