Tin tức


Hội thi "Tìm hiểu giá trị văn hóa-lịch sử Đồng Nai" năm 2014

Với đề thi năm nay là: "Hãy trình bày cảm nhận và ý kiến về một danh nhân văn hóa hoặc một nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà bạn tâm đắc nhất".

Trường Nam Hà đã có các cá nhân sau đây đạt giải

1. Nguyễn Đoàn Thảo Nhi (Lớp 12C5) Giải Nhì

2. Hồ Thị Thủy Nguyên (Lớp 11C7) Giải KK

3. Cái Đỗ Quỳnh Như (Lớp 12C5) Giải KK

4. Đoàn Nguyễn Ngọc Thạch (Lớp 12C4) Giải KK

Với thành tích đó trường Nam Hà đạt giải khuyến khích trong hội thi năm 2014.

 

THPT Nam Hà