Tin tức


Kết quả thi học sinh giỏi khối 10 cấp tỉnh

Môn Họ Tên Giải
Toán Đoàn Nguyễn Tấn Phúc K.khích
Toán Lữ Bách Phương K.khích
Nguyễn Mạnh Linh K.khích
Hồng Bá Toàn Thiện K.khích
Hóa Phan Quốc Hưng K.khích
Sinh Đặng Thị Mỹ Quyền K.khích
Sinh Nguyễn Hồng Yến Ba
Sinh Bùi Thị Cẩm Thu K.khích
Văn Hoàng Diệu Thảo K.khích
Văn Nguyễn Thị Ngọc Hân K.khích
Văn Phạm Thanh Bảo Trâm K.khích
Sử Trương Ngọc Tường Vy K.khích
Sử Phạm Đông Đô K.khích
Sử Võ Thị Mỹ Nhung Ba
Sử Nguyễn Thị Thanh Phương Nhì
Sử Nguyễn Quốc Việt K.khích
Địa Lưu Thị Diệu Hòa Ba
Địa Võ Lương Hạnh Nguyên K.khích
Anh Phạm Anh Kiệt Ba
Admin