Thông báo


Chương trình hướng nghiệp

"CÙNG BẠN CHỌN NGHỀ CHO TƯƠNG LAI"

Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm:

- Đối tượng: Học sinh khối 12 (phụ huynh có thể cùng tham dự).

- Hình thức tổ chức: Thực hiện online trên nền tảng internet.

- Thời gian: ngày 11/11/2021 từ 15g00 đến 17g30

Link tham gia Zoom cuộc họp https://zoom.us/j/92721291222 

ID cuộc họp: 927 2129 1222 Mật mã: 111121

Học sinh vào trước 5 phút để chương trình được diễn ra đúng giờ. Sau khi học sinh vào phòng ZOOM thực hiện đổi tên: Lớp - Họ và Tên (Ví dụ: 12C01 - Nguyễn Như An).

2. Nội dung:

- Chủ đề 1: Tìm hiểu nghề nghiệp (Ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của nghề). Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Tìm hiểu hệ thống đào tạo từ trung cấp đến đại học. Tìm hiểu về hệ thống đào tạo liên thông, chương trình giáo dục quốc tế. Các cơ sở giáo dục khác của địa phương và Trung ương.

- Chủ đề 2: Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động. Xu hướng ngành nghề thay đổi sau dịch bệnh Covid - 19.

- Chủ đề 3: Tâm lý của học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, áp lực giữa cha mẹ và bản thân trong chọn nghề. Cân bằng tâm lý giữa việc học và phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

 

THPT Nam Hà