Sở giáo dục

THPT-NamHa  »  Văn bản  »  Sở giáo dục

Thông tư 24/2015/ttlt-byt-bgtvt quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LÁI XE

Thầy cô bấm vào đây xem chi tiết /Data/News/492/files/cv_2616_2015_1.pdf